Zaproszenie na WZS 2014 koła PZW nr 28 Warszawa Ursynów

W dniu 16 lutego 2014 roku o godz.14.00 w  Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 na Ursynowie odbędzie się w trybie statutowym PZW Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków naszego Koła.

Podczas zebrania dokonamy między innymi: podsumowania działalności organów statutowych za rok 2013, uchwalimy plan pracy i budżet koła na rok 2014, podyskutujemy na wiele nurtujących nasze środowisko tematów.

Prosimy o zabranie Legitymacji Członkowskich PZW, co ułatwi i przyśpieszy procedurę wydawania mandatów.
Mandaty zostaną wydane wyłącznie tym Koleżankom i Kolegom, którzy wnieśli opłaty za znaki za rok 2013 lub 2014 będąc członkami naszego Koła.
Dodatkowe informacje można uzyskać od prezesa kol. Dariusza Stefanka nr tel. kom. 662 787 847 lub za pośrednictwem poczty e-mail : kolo28ursynow@gmail.com. oraz na www.ursynow.wedkuje.pl


Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego  Członków Koła znajduje się na stronie internetowej koła w zakładce „ WZS 2014”

ZARZĄD KOŁA PZW NR 28 WARSZAWA URSYNÓW
Wasze komentarze (0)